Bir sahne için en önemli detay, hiç görünmeyen; fakat etkisi yadsınamayacak olan ışık sistemleridir. Beğendiğiniz bir organizasyonun görüntüsü, içinde kendinizi iyi hissettiğiniz bir ortamın atmosferi; hepsi aydınlatma, yani ışık sistemlerinin sağladığı faydaların toplamıdır. Ve bu sayede etkinlik, organizasyon veya bir toplantının verimini çok daha yüksek bir seviyede alırsınız.
Işığın doğru kullanımı, seyirciyi, katılımcıyı ve mesajın gideceği herhangi bir yeri doğru bilgilendirmek kadar önemlidir. Vermek istediğiniz mesaj ve alıcının mesajı aldığından emin olmak, öncelik olmalıdır. İhtiyacınız olan ışık seviyesi, kullandığınız ışık sisteminden yüksek ise verimin değerlendirilemem riski ile karşı karşıya kalırsınız. Benzer şekilde daha az bir ışık ile de performansın karşılanamama durumunu göz önünde bulundurmanız gerekir.

Işık Sistemlerinde Ölçünün Önemi
Sahne Aydınlatma ve ışıklandırmasında en önemli ölçüt, ışıklandırmanın ön plana geçmemesidir. Işık sistemi tüm görüntü ve genel algı için bir yardımcı aktör rolü üstlenmeli, göze çarpmadan tüm atmosferi değiştirmelidir. Başarılı bir ışık sistemi kendini çok belli etmeden yarattığı fark ile mesajın ulaşacağı adresi en doğru bulma yöntemidir. Bunun için de ışık sistemlerini kullanacağınız sahneyi çok iyi tanımanız, nasıl bir performans almak istediğinize önceden karar vermeniz gerekir.
Tüm bu detayların bir araya geldiği bir nokta vardır; ölçü. Işık sisteminin ölçülü, yani performansın maksimum seviyede karşılanacağı noktada kuruluyor olması gerekir. Görsel ve estetik kaygılarla alımı yapılan ve kurulan ışık sistemleri, sahnenin ön plana çıkmasını, optimum düzeyde verim sağlanmasını sağlar.

Kriterlerinizi Belirleyin
Sahne ışık sistemlerinin olmazsa olmaz özelliklerinin başında görünürlük gelir. Sahne üzerinde veya dikkat çekilecek alandaki nesne ve kişilerin gözü ve genel ortamı rahatsız etmeyecek seviyedeki ışıklandırması, dikkati dağıtmayacak seviyede olmalıdır. Zira işitme ve görme birlikte algılanan duyumlardır.
Kompozisyon da ışık sistemlerinin olmazsa olmazlarıdır. Birilikte kullanıldığı sistemler, bulunduğu ortam ve etkileşimde olduğu diğer teknolojik cihazlarla uyumlu olması olarak da adlandırılan kompozisyon, sahnenin ses ve ışık sistemi için öncelikli önem taşır. Uyum, bir sahnenin en önemli unsurudur. İnandırıcılık, konsantrasyon ve elbette estetik görünüm ışık sisteminin kalitesi ve kullanımına bağlı olarak yüksek performans sergiler.