NEDEN PARMAK İZİ?
Yaşamış, yaşamakta olan ve doğacak insanların hiç birinin parmak izlerinin mükerreri olmadığını herkesin bildiği bir bilgi. Parmak izi kişiye özeldir ve mükerreri yoktur. Hatta her kişinin tüm parmaklarının izleri de birbirinden farklıdır.
HSM ELEGANCE Parmak izi tanıma teknolojisi ile birçok ürün ve pazarda işletmelere ve tüketicilere farklı çözümlerle sunulmaktadır. Parmak izi çözümlerimizde maksimum kapasite ve teknik özelliklere sahip ürünler kullanılmaktadır.

 • Hızlı Tanıma
 • Bağımsız (standalone) ve/veya network üzerinden eş zamanlı çalışma
 • Tümleşik ve/veya RF-ID Desteği
 • Web & Network desteği
 • Yüksek parmak izi kapasitesi
 • Yüksek hareket kaydı
 • Tek ve/veya çok kapı ve geçiş kontrolü
 • Çoklu iletişim seçeneği (TCP/IP, RS-232, Rs485, USB)
 • Kötü niyet ve ihmalleri de ortadan kaldıran kart vb çözümlere alternatif
 • Sarfı olmayan ekonomik çözüm
 • Maksimum güvenlik ve güvenilirlik

BİYOMETRİ (BIOMETRICS) NEDİR?
Biyometri, biyolojik özelliklerin istatistiki analiziyle ugraşan bilim dalıdır. Elektronik ortama; güvenlik adına parmak izi, ses, retina gibi karakteristikleri kullanarak kişi tanımlamak olarak geçmiş bir kavramdır. Artan güvenlik ihtiyacının şifrelerle karşılanamayacağı görüldüğü için biyometrik sistemlerin geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Biyometri bireyleri birbirinden ayıran ölçeklenebilir psikolojik ve/ya da davranışsal karakteristiklerin kimlik tespitinde kullanılan bilgisayar kontrollü sistemler olarak tanımlanabilir. Biyometrik sistemler kişinin sadece kendisinin sahip olduğu ve diğerlerinden ayırdeden fiziksel veya davranışsal özelliklerinin tanınması prensibi ile çalışmaktadır. Bu teknojide parmak izi ve el geometrisinin incelenmesi, yüz özelliklerinin karşılaştırılması, ses ve konuşma analizi, iris ve retina tanımlanması, el izi okuma gibi süreçler yer almaktadır. Biyometrik teknolojilerin çalışma prensibi birbirine benzer.Öncelikle kayıtlar toplanır ve bu kayıtlar bir kod olarak ilgili sistemde saklanır.Talep edildiği vakit toplanmış olan bu kayıtlar ile ilgili kişi anında karşılaştırılır ve sonuca varılır. Biyometrik sistemler hızlı çalıştıkları için kısa sürede bir çok karşılaştırma yapabilme özelliğine sahiptir.
Mevcut biyometrik tanıma sistemleri
1. Ses tanıma
2. Retina ve iris tanıma
3. Parmak İzi tanıma
4. Yüz tanıma :İnsan yüzünde 80 farklı nokta vardır : Gözler arasındaki mesafe, burun genişliği, göz çukurlarının derinliği, yanaklar gibi. Bu noktalardan, kullanılan programa bağlı olarak 14 ilâ 22 tanesi taranarak 84 baytlık bir sayı dizisi halinde kaydedilir. Bu sayı dizisine yüz izi (faceprint) denir. Taramanın hatasız yapılabilmesi için insan yüzünün kameraya en az 35 derecelik bir açıyla bakması gereklidir. Günümüzdeki programlar (Face It, Gotcha) alınan yüz izini diskten okursa saniyede 15 milyon, bellekten okursa 60 milyon kayıtlı yüz iziyle karşılaştırabilmektedir. Benzer bir yüz bulursa 1 ile 10 arasında bir benzeme katsayısı hesaplamaktadır. Bu katsayı önceden belirtilen kabûl edilebilir eşik değerinden yüksekse yüz tanınmıştır.
5. El tanıma
6. İmza tanıma
7. Kulak tanıma (2005 ortalarında keşfedildi ve halen geliştirilmekte)
8. DNA tanıma.